Adam Hochschild

Adam Hochschild är i Sverige mest känd för Kung Leopolds vålnad. Om girighet, terror och hjältemod i det koloniala Afrika (2000, pocket 2018), som sålt i 20 000 ex, och för Spräng bojorna. Kampen mot slavhandeln (2005). I mars 2012 utkom Aldrig mera krig. Lojalitet och motstånd 1914-1918. För sitt författarskap har Hochschild tilldelats Lannan Literary Award och Theodore Roosevelt-Woodrow Wilson Award av American Historical Association. Hans böcker har översatts till tretton språk. Dessutom har Hochschild skrivit för The New Yorker, Harper’s, New York Review of Books, Granta, New York Times Magazine, Atlantic och många andra tidningar och tidskrifter. Han är en av grundarna till tidskriften Mother Jones och undervisar vid journalisthögskolan vid universitetet i Berkeley, Kalifornien.