Ami Lönnroth

Ami Lönnroth har varit verksam som författare och journalist sedan 1960-talets början, bland annat på Svenska Dagbladets Idagsida. Hon har också varit gästprofessor i journalistik vid Stockholms universitet och är nu kolumnist i Östgöta Correspondenten och Länstidningen i Södertälje. Som frilansande medielärare håller hon seminarier med genusperspektiv för journalister, till exempel i Kazakstan och andra före detta Sovjetrepubliker. 1990 lanserade hon ordet maskrosbarn i sin första bok med samma namn. 2003 kom hennes roman Linda och Louise. Hon har även givit ut biografin Tidningskungen Lars Johan Hierta (med Per Eric Mattsson) och en intervjubok med förre ärkebiskopen KG Hammar, Jag har inte sanningen, jag söker den (2004). 2008 utkom hennes bok om Berit Ås, Förbannad är jag ganska ofta – samtal med Berit Ås.