Dorthe Nors

Dorthe Nors debuterade 2001 och har gett ut fem romaner och en novellsamling i Danmark. Hon slår nu igenom stort runt om i världen med novellsamlingen Kantslag. Flera av novellerna har publicerats i internationella tidningar och hon är den första danska författaren som publicerats i The New Yorker. Recensionerna i Danmark och USA har varit överväldigande – hon älskas av alla från Oprah till New York Times till Vogue till Publishers Weekly. I september 2014 tilldelades hon det prestigefyllda P. O. Enquists pris.
2015 släpptes en samlingsvolym med novellerna Kantslag och Minna söker en övningslokal på svenska. Hösten 2016 släpptes romanen Blicken, pilen, filen på svenska.