Erik Esbjörnsson

Erik Esbjörnsson är sedan 2010 DN:s Afrikakorrespondent. Han har tidigare varit baserad i Nairobi. Nu bor och verkar han i Johannesburg. Tillsammans med Anders Bolling har han skrivit Miljardlyftet (2018).