Bella Linde

Här hittar du din nästa bok

Bella Linde är journalist och författare med fokus på bland annat odling och trädgård.
Hon har bland annat gett ut Rätt ur jorden. Handbok i självhushållning.
Hösten 2018 är hon aktuell med Odla ditt lagomliv. Gör upp med digital stress, livsstilshets och kravet på att alltid vara tillgänglig.