Hanna von Corswant är uppvuxen på Gotland. Numera är hon bosatt i Stockholm. Hon har gått Skrivarakademins skrivarlinje, där hon också påbörjade arbetet med Barnflickan. Idag jobbar Hanna von Corswant i bokhandel. I oktober 2011 utkom hennes debut, skräckromanen Barnflickan och i januari 2013 släpptes Bunkern. Hon har alltid haft skräck som favoritgenre.