Gabriel Byström

GABRIEL BYSTRÖM är journalist. Han jobbade på Göteborgs-Posten 1994–2015, varav nio år som kulturchef. Numera arbetar han på Sveriges Radio med strategiska frågor. Han är bosatt i Göteborg och Stockholm. Efter den uppmärksammade och kritikerrosade boken Tystnadens triumf (2014), om den politiska utvecklingen i Ungern, återkommer Byström i oktober 2017 med Med Guds hjälp. Det är en fascinerande reportagebok som fokuserar på religionens och kyrkans roll för de auktoritära, politiska krafterna i Ungern, Polen och Ryssland. Gabriel Byström har erhållit såväl Axel Liffnerstipendiet av Aftonbladet som Frihetspennan av Stiftelsen Torgny Segerstedts minne.
Ur prismotiveringen till det sistnämnda: ”Gabriel Byström har försvarat och förklarat kulturens och journalistikens roll i värnet av det fria ordet. Han har tidigt insett och med skärpa beskrivit och analyserat de nationalistiska och fascistiska strömningarna i Europa.”