Göran Greider

Göran Greider är författare, politisk debattör och chefredaktör på Dala-Demokraten. Han har utgivit en rad diktsamlingar, debatt- och essäböcker. På Ordfront har han tidigare givit ut Ingen kommer undan Olof Palme (2011) och Den solidariska genen (2015). Våren 2017 gav han ut den egensinniga och kritikerrosade trädgårdsboken I trädgården hörs andra ekon. Våren 2018 är han återigen aktuell med Liten bergspredikan för socialister. Fler böcker av Göran Greider: Vid fönstret slår ensamheten ut (dikter), Bonniers 1981
Motsång (dikter) Bonniers 1986
Sjundenovemberdikter (dikter), Bonniers 1987
Pasolini i Stockholm (dikter) Bonniers 1989
Ett åttiotal, en poesiantologi 1979-89 (med Madeleine Grive), Tago 1990
Ombyggd Volvo (dikter), Bonniers 1992
Att läsa världen (med Björn Gunnarsson), Daidalos 1992
Systemskifte; fyra folkhemsdebatter (med Peter Antman och Tomas Lappalainen), Carlssons 1993
Det levande löftet (essäer), Bonniers 1994.
Loket, Nietzsche och Sonja Åkesson, en personlig essä om kultur och rättvisa, Brevskolan 1995
När fabrikerna tystnar (dikter), Bonniers 1995
Rudolf Meidner, skärvor ur ett nittonhundratalsliv, Atlas 1997
Arbetarklassens återkomst, essäer, Bonniers 1998
Allt jag tänker på när jag hör Vivaldi, texter om klassisk musik, Atlas 1999
Liten ordbok för underklassen (med Ann-Charlott Altstadt), Ordfront 1999
Världen efter kommunismen (dikter), Bonniers 2000
Vem är rädd för litteraturen? Litteraturkritik 1989-2001, Manifest 2001
Jakobsbrevet. Dikter, Bonniers 2004
Fucking Sverige – byn, bruket, skogen – en modern Dalaresa, Ordfront 2002
Hagen – Betraktelser från en by, Ordfront 2006
Det gångna är som en dröm och det närvarande förstår jag icke: en bok om Dan Andersson, Bonniers 2008
Katterna kommer in från mörkret (dikter), Bonniers 2009
Det måste finnas en väg ut ur det här samhälllet, Ordfront 2010
Ingen kommer undan Olof Palme, Ordfront 2011
Stil och politik (med Barbro Hedvall), Atlas 2011
Vi kan inte ha det så här, Karneval 2012
Och dagarna är som små sekel, Bonniers 2012