Hans Lagerberg

Hans Lagerberg har skrivit ett femtontal böcker, bland annat romanerna Saknar bildning (1980, rev. 2001), Lästen (1986) och Fantombilden (1995). Små mord, fri kärlek (1992) är en biografi över agitatorn och folkbildaren Hinke Bergegren, Förrädare (2000) en lång essä om omöjliga men nödvändiga lojaliteter. I Ivar och Eyvind (2003) konfronteras två ledande svenska arbetarförfattare, Ivar Lo-Johansson och Eyvind Johnson. 2004 belönades Lagerberg med Ivar Lo-priset. 2007 utkom Lärarna – Om utövarna av en svår konst som nominerades till Augustpriset. Biografin Per Meurling – en intellektuell vildhjärna, släpptes i oktober 2011. Hans Lagerberg ställer där sina erfarenheter mot Per Meurlings och formulerar de avgörande frågorna: Hur ska man kunna vara engagerad i samhället och samtidigt bevara sin självständighet? Går det att vara sanningssägare och samtidigt vara solidarisk med vissa grupper eller idéer? Och vad innebär den trolöshet som länge setts som ett ideal för intellektuella? Svaren kommer aldrig att kunna utgöra någon manual, men frågorna måste alltid ställas.