Jens Nordqvist

Dan Hansén är doktorand i statsvetenskap och arbetar på Försvarshögskolan
i Stockholm. Jens Nordqvist är frilansjournalist, bosatt i Helsingborg och huvudsakligen verksam i Skåne. De har tillsammans skrivit boken Kommando Holger Meins (2005, i pocket 2006) om dramat med sprängningen på västtyska ambassaden i april 1975.