I den här ordningen läser du Jan Guillous serie Arn

Läsordning för Jan Guillous bokserie om Arn Magnusson

Böckerna om Arn Magnusson utspelar sig under mitten av 1100-talet. Vi får följa Arns barndom i Västergötland och vägen till det heliga landet där han blir en högt uppsatt tempelriddare.

  • Vägen till Jerusalem
  • Tempelriddaren
  • Riket vid vägens slut

Denna fristående roman följer Arn Magnussons barnbarn som ska bygga vidare på det arv hans lämnade efter sig.

  • Arvet efter Arn

Lämna en kommentar