Läsordning: Gestaltningsbibeln

Rätt ordning på böckerna i serien Gestaltningsbibeln av Elisabeth Akteus Rex. Gestaltningsbibeln är ett uppslagsverk som kommer att utveckla dig i din skrivprocess och förhoppningsvis öka din kreativitet.

  • Gestaltningsbibel. Del 1, A-H
  • Gestaltningsbibel. Del 2, I-R
  • Gestaltningsbibel. Del 3, S-Ö

Gestaltningsbibel. Del 1, A-H

Här köper du boken

Bokus Adlibris Bookbeat

Gestaltning. Vad är det egentligen? Alla som skriver vet hur oerhört svårt det kan vara att, i skrift, uttrycka sig på ett kreativt sätt. Det kan i värsta fall orsaka skrivkramp.

Misströsta inte. Här är böckerna för dig som skriver eller arbetar med text och vill behärska känslobeskrivningar. Över 500 känslor är listade i alfabetisk ordning i totalt tre böcker. Du får exempel på hur du kan beskriva en känsla, hur det känns i kropp och knopp, fysiska uttryck, samt beskrivningar av röst och tonlägen. Utöver det finns det tips om klichéer du bör undvika, dialog och exempel på synonymer.

Gestaltningsbibel. Del 2, I-R

Här köper du boken

Bokus Adlibris Bookbeat

Detta är del två av tre och innehåller känslor med begynnelsebokstav I till R.

Gestaltningsbibel. Del 3, S-Ö

Här köper du boken

Bokus Adlibris Bookbeat

Detta är del tre av tre och innehåller känslor med begynnelsebokstav S till Ö.