Mattias Gardell

Mattias Gardell är professor i jämförande religionsvetenskap och vetenskaplig ledare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) vid Uppsala universitet. Hösten 2017 är han aktuell med boken Den ensamme terroristen? : om lone wolves, näthat och brinnande flyktingförläggningar som han skrivit tillsammans med Heléne Lööw och Michael Dahlberg-Grundberg.