Noam Chomsky

Noam Chomsky är född 1928. På femtiotalet revolutionerade han lingvistiken och erövrade en plats i idéhistorien. Han är verksam vid Massachusetts Institute of Technology i Cambridge, USA sedan 1955, och är en av vår tids intellektuella giganter. Noam Chomsky besökte Sverige senast 2002, inbjuden av Ordfront förlag och Bok & Bibliotek. Turnén gick från mässan i Göteborg, där flera tusen personer lyssnade på honom på Scandinavium, över Örebro till Stockholm, där han en kväll fyllde Konserthuset. Han talade där under rubriken ”Är motstånd möjligt?” och menade att svaret måste bli: ”Självklart.” – Jag var för en tid sedan i den kurdiska delen av Turkiet. De som trotsar den turkiska regimen frågar inte hur, de gör det. I många länder är det riskabelt att arbeta politiskt, i värsta fall kan man bli mördad. Noam Chomsky poängterade att friheten i väst också medför ett ansvar. – Helst vill makten att vi ska vara passiva och nicka instämmande till vad de säger. När folk började engagera sig på 1960-talet talade man om »demokratins kris«. Det ansågs vara ett missbruk av demokratin att vanliga människor blev aktiva. Efter föreläsningen svarade Chomsky på publikens frågor, de flesta rörde vår tids internationella oroshärdar. – Jag tror att USA kommer att genomföra kriget mot Irak. Bush, och hans talskrivare, har gjort det mycket klart för världen att de går till attack vad än FN säger.