Pär Holmgren

Pär Holmgren är hedersdoktor i meteorologi vid Uppsala universitet och har arbetat med klimatfrågan i ett decennium, först som tv-meteorolog, författare och föreläsare, på senare år som riskanalytiker och politiker. Sommaren 2019 är han aktuell med boken Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt och lite till där han beskriver de utmaningar vi står inför när det gäller klimatet och vad vi behöver göra för att ställa om samhället i hållbar riktning.