Patrik Lindenfors

Patrik Lindenfors är forskare vid Institutet för Framtidsstudier, samt knuten till Centrum för evolutionär kultur forskning och Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet. Han bedriver forskning i skärningspunkten mellan biologisk och kulturell evolution, om könsskillnader, hjärnans evolution, religion och demokrati. Patrik Lindenfors har tidigare utkommit med böckerna Samarbete människans väg till framgång, Sekulär humanism och Gud finns nog inte. Han är nu aktuell med Det kulturella djuret : Om människans evolution och tänkandets utveckling.