Pelle Tornell

Pelle Tornell är idag, efter en lång karriär i branschen, en av Sveriges mest anlitade föredragshållare inom beslutsfattande och entreprenörskap. På Ordfront förlag har han släppt boken Bestäm dig : vetenskapen om hur du fattar bättre beslut.