Per Gahrton

Per Gahrton har varit ledamot av EU-parlamentet för Miljöpartiet (1995–2004) och är en av Sveriges flitigaste EU-kritiska debattörer. Nu är han ordförande i den gröna idéverkstaden COGITO, www.cogito.nu. Han ingår också i en arbetsgrupp som ska utarbeta en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik för en rödgrön regering efter valet 2010. Som författare släppte han debattboken Befria EU 2009.