Rebecca Weiss

Rebecca Weiss är bildkonstnär, utbildad på Konstfack i Stockholm, och har haft en lång rad utställningar i Sverige och utomlands. Hon är Peter Weiss och Helga Henschens enda gemensamma barn, född och uppvuxen i Stockholm och har bott många år i England, Israel, Frankrike och USA. Sedan 1993 är hon bosatt i Florida. Hösten 2016 utkom hon med boken Hur blind jag var för dig – Peter Weiss brev till Helga Henschen om sina föräldrar.