Sven Lindqvist

Sven Lindqvist har varit verksam som författare i femtio år och har en rik produktion bakom sig, med bl.a. böcker från Kina och Latinamerika. Hans böcker har utkommit i ett 60-tal upplagor på sammanlagt tolv främmande språk. Hans bok Fadern, sonen och den heliga motorcykeln kom ut på Ordfront i januari 2006. Tidigare titlar på Ordfront: Av nyfikenhet öppnade jag dörren i muren, Livstidsmänniskan och Framtidslandet. Läs mer om Sven Lindqvist på hans hemsida.