Yvonne Hirdman

Yvonne Hirdman var tidigare professor i kvinnohistoria vid Göteborgs universitet och därefter professor i genushistoria vid Stockholms universitet. Nu är hon verksam på samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola och vid Stockholms universitet. Hon har i många år forskat om välfärdsstat och genusordning. År 2005 tilldelades hon Svenska Akademiens Kellgrenpris. Våren 2015 gav Yvonne Hirdman ut självbiografin Medan jag var ung. Tidigare har hon skrivit bland annat Den socialistiska hemmafrun och andra kvinnohistorier (1992), Med kluven tunga. LO och genusordningen (1998), Att lägga livet till rätta (2000) och Genus. Om det stabilas föränderliga former (2001). År 2006 utkom hennes mycket rosade Det tänkande hjärtat. Boken om Alva Myrdal. Året därefter kom Gösta och genusordningen. I januari 2010 utkom Yvonne Hirdman med boken Den röda grevinnan som handlar om hennes mammas fascinerande liv. Yvonne Hirdman tilldelades Augustpriset 2010 för Den röda grevinnan, i kategorin årets svenska fackbok. I september 2017 släpptes Lent kändes regnets fall mot min hand medan barnen brann i Berlin. Yvonne Hirdman läser Dagens Nyheters skildringar av de sista veckorna av andra världskriget våren 1945, där berättelserna om kriget går parallellt med artiklar om det fredade svenska vardagslivet. Behandlingen – 205 dagar i kräftrike utkommer hösten 2019, och är skriven i dagboksform, där får vi följa Hirdmans tankar och känslor kring behandlingen av bröstcancern, resorna till och från sjukhuset. Vi får läsa om framgångarna och bakslagen, och med sedvanlig Yvonne Hirdmansk skärpa skriver hon också om det som pågår utanför och som hon ältar inom sig: feminismens nya märkliga vägar, historielösheten som får samhällsdebatten att skeva.