Anja Wikström

Anja Wikström har skrivit Ingen familj är en ö – Om adhd, föräldraskap och skuld som kom ut 2014 och som pocket 2016. Hon är även medförfattare till boken Hypersjälar – inom ADHD och Autism (MrsHyper, 2016).