Junji Ito

Junji Ito är född 1963. Uzumaki, vars första del utkom 2009 på svenska, är hans mest kända verk men han har även gjort bland annat serierna Tomie och Gyo. Den andra och avslutande delen, Uzumaki – Spiralerna del 2, utkom i juni 2010. Han är förutom skräckserietecknare även utbildad tandhygienist. Ursäkt till författaren: På grund av ett misstag så har två felaktigheter uppståt på Junji Ito’s böcker Uzumaki del 1 och 2. Omslagen är spegelvända då det initierande bildmaterialet hämtades från en internetbaserad utgåva av boken där böckerna spegelvänts för västerländsk läsning. Detta godkändes inte av författaren utan råkade gå till tryck utan Junji Ito’s tillåtelse. De korrekta omslagen finns att lada ned här och här. Dessa kommer användas på kommande upplagor av boken.
Shogakukan har även upptäckt en felaktighet i kolofonen på båda böckerna. Korrekt copyright är: UZUMAKI by Junji ITO ©2000 Junji ITO All rights reserved Original Japanese edition published in 2000 by Shogakukan Inc., Tokyo