Läsordning: Bokserien om William Wisting

Ordning på serien: Jørn Lier Horsts böcker

Jørn Lier Horsts böcker om utredaren William Wisting har kommit ut i en annan ordning i Sverige än i Norge.

Det är inte heller alla som är översatta till svenska. I denna ordnng är de skrivna och utgivna i original: